غقفعغ : غفعفغعغف
میثم : Meysamnorouzi74آیدی اینستا پ بده کچل
میثم : یادته منو؟توحید حسن من
میثم : ساواش من رفیق ho3ein73 ام
میثم : سلام
میثم : سلام
Mehran : ۱۰ سال پیش
Mehran : مدیرم بودم. چه دورانی بود
Mehran : باران بهار
Mehran : سروش من دورانی ک افسانه شکیبا
Mehran : هی خدا یادش بخیر
Mehran : هی خدا یادش بخیر
Ati : 😐جریان چیه ک مدیر تایپ نکرده
Ati : 😐جریان چیه ک مدیر تایپ نکرده
Ati : 😐جریان چیه ک مدیر تایدنکرده
Ati : 😐جریان چیه ک مدیر تایپ نکرده
Ati : 😐جریان چیه ک مدیر تایپ نکرده
مردبارانی : سلام سروش من کاربرقدیمی هستم نمیتونم عوضو بشم
مردبارانی : سلام سروش من کاربرقدیمی هستم نمیتونم عوضو بشم
مردبارانی : سلام سروش من کاربرقدیمی هستم نمیتونم عوضو بشم
elina : سروش من یه کاربرقدیمی هستم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina : سلام من نمیتونم عضوشم
elina :
elina :
elina :
melisa : دایی ساواش حتما بهم تل پی تم بده
melisa : دلم براتون تنگ شده ای دی تلگرامم Halloween_u
pardis : alooooo
pardis : salam
pardis : salam
♥Nafas & Shytoon♥ :
ساواش : http://www.chatroomtehran.ir
ساواش :
ساواش :